Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án quy hoạch khu dân cư Thủy Thanh

- Vị trí: Phường An Đông, TP.Huế và xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 17 ha

- Quy mô dân số: 1.300 – 1.500 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch.

- Tổng mức đầu tư: 441.453.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam

Tóm tắt số liệu dự án Khu dân cư Thủy Thanh:

- Vị trí: Phường An Đông, TP.Huế và xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 17 ha

- Quy mô dân số: 1.300 – 1.500 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch.

- Tổng mức đầu tư: 441.453.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam