Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án bãi đổ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh

- Vị trí: Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

- Quy mô diện tích: 16.866m2

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị

- Vị trí: Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

- Quy mô diện tích: 16.866m2

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị