Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án dịch vụ xe ô tô điện vận chuyển hành khách du lịch trên địa bàn thành phố Huế

- Vị trí các bãi đỗ xe:

   + Bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng, thành phố Huế
   + Bãi đỗ xe Quảng trường Khu đô thị Phú Mỹ An
   + Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức – lăng Đồng Khánh

- Tổng số phương tiện đầu tư: 65 xe ô tô chạy bằng năng lượng điện

- Chất lượng: đầu tư mới 100%

- Tổng số tuyến phục vụ: 18 tuyến

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị

- Tổng số phương tiện đầu tư: 65 xe ô tô chạy bằng năng lượng điện

- Chất lượng: đầu tư mới 100%

- Tổng số tuyến phục vụ: 18 tuyến

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị