Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Thông tin quy hoạch

Thách thức quy hoạch tại các đô thị lớn

Dân số đông, tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao là vấn đề phức tạp đặt ra với quy hoạch đô thị. Những năm gần đây, Hà Nội và TP HCM chịu áp lực lớn từ việc gia tăng dân số, nhất...
17-08-2018 19:50:59