Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An

- Vị trí: Khu A thuộc khu đô thị mới An Vân Dương

- Quy mô diện tích: 16,414 ha

- Tổng mức đầu tư:  1.024.334.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ ba trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần AnInvest

Tóm tắt số liệu Dự án khu đô thị Phú Mỹ An

- Vị trí: Khu A thuộc khu đô thị mới An Vân Dương

- Quy mô diện tích: 16,414 ha

- Tổng mức đầu tư:  1.024.334.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ ba trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần AnInvest

Các khu chức năng chính của Phú Mỹ An

- Khu hỗn hợp dịch vụ - thương mại - khách sạn - căn hộ cao cấp : 55.663 m2

- Khu biệt thự : 28.586 m2

- Khu Y tế - văn hóa - giáo dục : 4.837 m2

- Khu cây xanh và quảng trường trung tâm : 9.765 m2

- Giao thông: 50.450 m2