Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án khu dân cư Hương An

- Vị trí: Phường Hương An, TX Hương Trà, Tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 10,721 ha

- Quy mô dân số: 2.000 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch.

- Tổng mức đầu tư: 61.555.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam

- Vị trí: Phường Hương An, TX Hương Trà, Tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 10,721 ha

- Quy mô dân số: 2.000 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch.

- Tổng mức đầu tư: 61.555.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam