Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Bệnh viện Phụ sản Mẹ Âu Cơ

- Quy mô: Bệnh viện phụ sản, 80 giường

- Tổng diện tích: 5.000 m2

- Địa điểm: KP. 5B, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư: 6.000.000.000 USD (Bằng chữ: Sáu triệu Đô la Mỹ)

- Quy mô: Bệnh viện phụ sản, 80 giường

- Tổng diện tích: 5.000 m2

- Địa điểm: KP. 5B, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

- Tổng vốn đầu tư: 6.000.000.000 USD (Bằng chữ: Sáu triệu Đô la Mỹ)