Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Bệnh viện Âu Cơ Suối Son

- Quy mô: Bệnh viện điều dưỡng, sản phụ khoa, 200 giường.

- Tổng diện tích: 11.000 m2

- Địa điểm: Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

- Tổng vốn đầu tư: 11.000.000.000 USD (Bằng chữ: Mười một triệu Đô la Mỹ)

- Quy mô: Bệnh viện điều dưỡng, sản phụ khoa, 200 giường.

- Tổng diện tích: 11.000 m2

- Địa điểm: Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

- Tổng vốn đầu tư: 11.000.000.000 USD (Bằng chữ: Mười một triệu Đô la Mỹ)