Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Khoa tài nguyên Đất và Môi trường nông nghiệp trường ĐH Nông Lâm

Phó GS-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Ngữ - Trưởng Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông nghiệp trường Đại học. Đã có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp được thành lập ngày 21/01/2005 theo quyết định số 35/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Khoa học đất và Phân bón (thành lập năm 1976) và Bộ môn Quản lý đất đai (thành lập năm 1998). Khoa TNĐ&MTNN đảm nhận đào tạo nhân lực ngành Quản lý đất đai, Bất động sản, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ cho đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.